Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden nu landelijk door de overheid vastgesteld (NZa).  Via onderstaande link komt u bij de officiele tarievenlijst van de  NZa.

Tarievenlijst

De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel dat wordt toegepast. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een zeer globale indicatie is dat een allesomvattende behandeling tussen de € 2000 en € 2500 kost, inclusief de in rekening te brengen techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar.  Bij de berekening die u  maakt kunt u dus het beste  uitgaan van drie verzekeringsjaren en dat de behandelkosten niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. Het kan zo zijn dat u in het eerste jaar € 1000 in het tweede jaar € 1600 en in het derde jaar de rest betaalt.